Žádná řeka není natolik široká, abychom se nemohli “přeložit” na její druhý břeh.

Pomohu Vám při tom…