Ceník

Rychlé informace o cenách…

Nabízím Vám jasné ceny*, proto účtuji dle normových stránek**. Překlad tak stojí bez ohledu na směr překladu za každou normovou stránku 14,- €, při odborných textech 18,- €. Tak jednoduché to je…

Jedna hodina (60 min.) konsekutivního tlumočení stojí 35,- €.
Účtuji si kilometrovné ve výši 0,30 €/km.
Čekací doby: 20,- €/hod.

* Ceny jsou účtovány v EUR, fakturu lze vystavit i v CZK, použit bude kurz Evropské centrální banky (ECB) ze dne objednávky.

** 1800 úhozů včetně mezer